Wzajemne uznawanie towarów

Informacja w sprawie zasad obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyrobami z metali szlachetnych pochodzącymi z krajów członkowskich Unii Europejskiej

Autor : Jacek Motyka

j.motyka.oup@poczta.gum.gov.pl

 

 

Zasada wzajemnego uznawania towarów.

 

Przepisy techniczne regulujące na terytorium RP zasady obrotu wyrobami z metali szlachetnych.

 

Zasada wzajemnego uznawania wyrobów z metali szlachetnych.

 

Przesłanki ograniczenia zasady wzajemnego uznawania.

 

Oświadczenie o wzajemnym uznawaniu.

 

Ocena towarów przez właściwy organ państwa przeznaczenia.

 

Przeprowadzenie oceny wyrobów z metali szlachetnych.

 

Opłata za przeprowadzenie ekspertyzy.

 

Dane kontaktowe osób, które mogą udzielić informacji w sprawie wzajemnego zaufania.

 

Metadane

Data publikacji : 26.05.2021
Data modyfikacji : 26.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jacek Motyka Wydział Nadzoru
Osoba udostępniająca informację:
Jarosław Tokarczyk Wydział Nadzoru
Osoba modyfikująca informację:
Jarosław Tokarczyk
do góry