Opłata za przeprowadzenie ekspertyzy

j.motyka.oup@poczta.gum.gov.pl

 

Opłata za przeprowadzenie ekspertyzy jest pobierana na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie wysokości opłat za czynności organów administracji probierczej oraz trybu ich pobierania (Dz. U. poz. 998).

Wysokość opłaty ustalana jest po ustaleniu czasu, jakiego wymagało dokonanie ekspertyzy, na podstawie stawki godzinowej w wysokości 72 PLN za każdą godzinę pracy pracownika administracji probierczej. Za każdą niepełną godzinę pracy opłata jest pobierana proporcjonalnie.

Opłata pobierana jest po zakończeniu czynności, na podstawie decyzji finansowej organu administracji probierczej. Można jej dokonać gotówką, kartą płatniczą w kasie urzędu lub przelewem na konto urzędu.

 

do góry