Przeprowadzenie oceny wyrobów z metali szlachetnych

j.motyka.oup@poczta.gum.gov.pl

 

Organy administracji probierczej, które zgodnie z ustawą Prawo probiercze  sprawują nadzór nad wykonywaniem przepisów ustawy, mogą dokonać oceny wyrobów z metali szlachetnych i stopów zawierających metale szlachetne, w tym wyrobów zabezpieczanych podczas czynności kontrolnych,  na podstawie przeprowadzonej ekspertyzy.

Ekspertyza polega na dokonaniu oględzin wyrobów i przeprowadzeniu badań umożliwiających wydanie opinii, czy wyroby są oznaczone zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz  czy wynik badania potwierdzi próby deklarowane przez podmiot wprowadzający wyroby do obrotu.

Oględzinom i badaniom są poddawane wyroby wybrane z partii wprowadzonej do obrotu, uznane za reprezentatywne. Zakwestionowane wyroby są wycofywane z obrotu w drodze decyzji administracyjnej wydanej podczas czynności kontrolnych. Kontrolowany jest zobowiązany do dostarczenia tych wyrobów do właściwego okręgowego urzędu probierczego w określonym w decyzji terminie.

Ekspertyzę wykonuje się w Wydziale Nadzoru Okręgowego Urzędu Probierczego w Warszawie lub w Krakowie. Jej termin od chwili rozpoczęcia czynności wynosi maksymalnie 5 dni, jeśli dotyczy pojedynczych sztuk wyrobów, w liczbie nie większej niż 10 sztuk.

 

do góry