Zasada wzajemnego uznawania towarów

j.motyka.oup@poczta.gum.gov.pl

 

Zasada wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej (UE), została prawnie usankcjonowana przez:

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/515 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 764/2008;

Rozporządzenie wzmacnia funkcjonowanie rynku wewnętrznego UE oraz przyczynia się do znoszenia barier ograniczających swobodny przepływ towarów.

Rynek wewnętrzny obejmuje obszar bez granic pomiędzy państwami członkowskimi, na którym jest zapewniony zgodnie,  z Traktatami UE,  swobodny przepływ towarów.  Zakazane są między państwami członkowskimi ograniczenia ilościowe w przywozie oraz wszelkie środki o skutku równoważnym.  

Zakaz ten obejmuje wszelkie bariery krajowe, które mogą  - bezpośrednio lub pośrednio, faktycznie lub potencjalnie  - zakłócić wewnątrzunijny handel towarami.

Rozporządzanie 2019/515 obejmuje zasięgiem całe  terytorium UE i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich UE od dnia 19 kwietnia 2020 r.

Państwa członkowskie nie mogą zakazać sprzedaży na swoich terytoriach towarów, które zgodnie z prawem wprowadzono do obrotu w innym państwie członkowskim, nawet w przypadku gdy towary te zostały wyprodukowane zgodnie z innymi przepisami technicznymi.

W odniesieniu do wyrobów z metali szlachetnych nie jest wymagana opisana w ww. rozporządzeniu procedura uprzedniego zezwolenia.

do góry