Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie Wnioski i skargi -

Wnioski i skargi

Wnioski i skargi

Dyrektor Okręgowego Urzędu Probierczego w Warszawie, uprzejmie informuje, że przyjmuje osobiście strony w zakresie wniosków i skarg związanych z działalnością Okręgu i podległych mu wydziałów zamiejscowych w każdy poniedziałek w godzinach 14:00 - 15:30 w siedzibie OUP w Warszawie, ul. Elektoralna 2.

Jednocześnie, uprzejmie informuję, że wnioski i skargi mogą być również kierowane:

  •    drogą elektroniczną na adres e-mail: dyrektor.oup.warszawa@poczta.gum.gov.pl;
  •    listownie na adres: Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie, ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa;
  •    faxem na numer: +48 22 620 33 94

Zgodnie z rozporządzeniem Rady  Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5 z 2002 r., poz. 46), skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego, będą pozostawione bez rozpoznania.

Metadane

Data publikacji : 07.06.2023
Data modyfikacji : 15.11.2023
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Zglenicki WZ Bydgoszcz
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Zglenicki
do góry