Ważne informacje

Ołów

Informacja 

dla producentów, importerów i dystrybutorów

biżuterii

 

Przypominamy przedsiębiorcom wprowadzającym do obrotu wyroby jubilerskie o obowiązku dotrzymania wymagań Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 836/2012 z dnia 18 września
2012 r., zmieniającego Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII, punkt 63. , w zakresie ograniczania stosowania ołowiu w biżuterii.

 

Zgodnie z rozporządzeniem:

  1. Nie wprowadza się do obrotu ani nie stosuje w żadnej części biżuterii, jeśli zawartość ołowiu (wyrażona jako metal) w takiej części jest równa lub większa niż 0,05 % wagowo.
  2. Do celów pkt 1:
  • biżuteria” obejmuje biżuterię, biżuterię sztuczną i akcesoria do włosów, w tym:
  1. bransolety, naszyjniki i pierścionki;
  2. biżuterię do piercingu;
  3. zegarki na rękę i inne artykuły noszone na nadgarstku;
  4. broszki i spinki do mankietów;

 

  • część” obejmuje materiały, z których wykonano biżuterię, jak również poszczególne elementy składowe  biżuterii.
  1. Punkt 1 stosuje się również do poszczególnych części wprowadzanych do obrotu lub stosowanych w celu wyrobu biżuterii.
  2. W drodze odstępstwa pkt 1 nie ma zastosowania do biżuterii wprowadzonej do obrotu po raz pierwszy przed dniem 9 października 2013 r. oraz biżuterii wyprodukowanej przed dniem 10 grudnia 1961 r.

 

Metadane

Data publikacji : 13.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Jarosław Tokarczyk Wydział Nadzoru
do góry