Ważne informacje

Kadm

Informacja 

dla producentów, importerów i dystrybutorów

biżuterii

 

Przypominamy przedsiębiorcom wprowadzającym do obrotu wyroby jubilerskie o obowiązku dotrzymania wymagań Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 494/2011 z dnia 20 maja
2011 r., zmieniającego Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII, punkt 23. , w zakresie ograniczania stosowania kadmu w materiałach lutowniczych oraz w  biżuterii.

 

Zgodnie z rozporządzeniem:

  • Kadm nie jest stosowany w materiałach lutowniczych w stężeniu równym 0,01 % masy lub wyższym.

Materiały lutownicze nie są wprowadzane do obrotu, jeżeli stężenie kadmu (wyrażone jako kadm metaliczny ) jest równe 0,01 % masy lub wyższe. Dla celów niniejszego punktu lutowie oznacza technikę łączenia przy użyciu stopów
w temperaturze powyżej 450 °C.

  • Kadm nie jest stosowany ani wprowadzany do obrotu, jeżeli stężenie jest równe
    0,01 % masy metalu lub wyższe w :
  1. koralikach metalowych i innych metalowych elementach służących do wyrobu biżuterii;
  2. metalowych częściach biżuterii i sztucznej biżuterii oraz w akcesoriach do włosów, w tym:

– bransoletkach, naszyjnikach i pierścionkach,

 - biżuterii do piercingu,

– zegarkach na rękę i innych wyrobach noszonych na nadgarstkach,

– broszkach i spinkach do mankietów.

  • W drodze odstępstwa pkt 2 nie ma zastosowania do wyrobów wprowadzonych do obrotu przed dniem 10 stycznia 2012 r. ani do biżuterii starszej niż 50 lat w dniu
    10 stycznia 2012r.

Metadane

Data publikacji : 13.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Jarosław Tokarczyk Wydział Nadzoru
do góry