Dostawa optycznego spektrometru emisyjnego ICP-OES ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej wraz z oprzyrządowaniem.

Dostawa optycznego spektrometru emisyjnego ICP-OES ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej wraz z oprzyrządowaniem.

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą

Metadane

Data publikacji : 25.11.2021
Data modyfikacji : 25.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Jarosław Tokarczyk Wydział Nadzoru
Osoba modyfikująca informację:
Jarosław Tokarczyk
do góry