Dostawa dwóch spektrometrów fluorescencji rentgenowskiej ze zmiennymi kolimatorami

Dostawa dwóch spektrometrów fluorescencji rentgenowskiej ze zmiennymi kolimatorami

Autor : Anna Ojczyk

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą

Metadane

Data publikacji : 26.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Ojczyk Okręgowy Urząd Probierczy
Osoba udostępniająca informację:
Jarosław Tokarczyk Wydział Nadzoru
do góry