Konwencja o kontroli i cechowaniu wyrobów z metali szlacetnych

HalCon

Konwencja o kontroli i cechowaniu wyrobów z metali szlacetnych

Autor : Jarosław Tokarczyk

j.tokarczyk@poczta.gum.gov.pl

Celem Konwencji Metali Szlachetnych jest ułatwienie handlu wyrobami z metalami szlachetnymi, przy jednoczesnym zachowaniu uczciwego handlu i ochrony konsumentów uzasadnione szczególnym charakterem tych artykułów. W tym celu konwencja wprowadziła pierwszy międzynarodowy znak rozpoznawczy – Wspólną Cechę Kontroli (Common Control Mark - CCM) – wskazującą na rodzaj metalu szlachetnego i jego próbę.

Przykład oznaczenia wyrobu z metalu szlachetnego w sposób przewidziany Konwencją o kontroli i cechowaniu wyrobów z metali szlachetnych:

                                 

Rzeczpospolita Polska jest Członkiem Konwencji od 2005 r.

 

  Lista Państw Członków Konwencji o kontroli i cechowaniu wyrobów z metali szlachetnych.

Artykuły oznaczone Wspólną Cechą Kontroli (CCM) - wraz z krajową cechą identyfikującą urząd probierczy, znakiem wytwórcy (znakiem odpowiedzialności) i cyfrowo wyrażoną w częściach tysięcznych próbą - są akceptowane bez dalszego testowania lub oznakowania przez każde z Umawiających się Państw. Tak więc, każde Umawiające się Państwo zezwala na importowanie i wprowadzenie do obrotu na swoim terenie towarów oznaczonych Wspólną Cechą Kontroli (CCM) bez obowiązku wcześniejszego badania i cechowania ich w krajowych urzędach probierczych. Oznaczenie Wspólną Cechą Kontroli nie wyklucza możliwości badania wyrobów z metali szlachetnych przez urzędy probiercze w kraju importera.

Każdy kraj należący do Konwencji o kontroli i cechowaniu wyrobów z metali szlachetnych może swobodnie określać normy wyrobów z metali szlachetnych, które mogą być produkowane lub wprowadzane do sprzedaży w jego granicach. Dlatego też kraje przyjmują do stosowania jedynie te wspólne cechy kontroli, które informują o próbie wyrobu zgodnej z ich przepisami.

Z 16 cech identyfikujących 16 ustalonych w Konwencji  prób dla wyrobów z metali szlachetnych jedynie 5 cech jest używanych przez wszystkie Państwa – Członków Konwencji. Wynika to z faktu, że jedynie 5 takich samych prób obowiązuje we wszystkich tych państwach.

Są to cechy identyfikujące następujące próby:

          Dla wyrobów ze stopu platyny:

950 ‰

         Dla wyrobów ze stopu złota:

750 ‰

585 ‰

        Dla wyrobów ze stopu srebra:

925 ‰

800 ‰

 

Platyna, złoto i srebro są definiowane jako metale szlachetne w większości Umawiających się Państw. Pallad, który został niedawno wprowadzony, nie wszędzie podlega obowiązkowi badania i cechowania jako metal szlachetny.

Wykaz państw akceptujących cechy konwencyjne dla palladu jest dostępny w kwestionariuszu w języku angielskim  na stronie Konwencji „Documents & Statistics"

Szczegółowe informacje na temat Konwencji o kontroli i cechowaniu wyrobów z metali szlachetnych znajduje się na stronie Konwencji

 

  TABELA CECH KONWENCYJNYCH:

Metadane

Data publikacji : 29.08.2017
Data modyfikacji : 15.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jarosław Tokarczyk Wydział Nadzoru
Osoba udostępniająca informację:
Jarosław Tokarczyk Wydział Nadzoru
Osoba modyfikująca informację:
Jarosław Tokarczyk
do góry