Dostępność achitektoniczna

Wydział Nadzoru

Wydział Nadzoru w Okręgowym Urzędzie Probierczym w Warszawie znajduje się w wielokondygnacyjnym, zabytkowym budynku Głównego Urzędu Miar (GUM).

1. Adres:

Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie

Wydział Nadzoru

ul. Elektoralna 2

00-139 Warszawa

 

2. Opis dostępności wejścia do budynku do Wydziału Nadzoru:

 • Wejście główne do pomieszczeń urzędu probierczego jest umiejscowione w bramie wejściowej zlokalizowanej od ul. Elektoralnej 2, jest ono niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową, wejście posiada schody, drzwi otwierane są ręcznie. Za wejściem do urzędu, w korytarzu, znajduje się posterunek ochrony i jednocześnie punkt rejestracji klientów.
 • Wchodzący do urzędu klient jest zobowiązany do odnotowania swojej wizyty w urzędzie w „Księdze wejść”. Klient otrzymuje numerowaną kartę, która uprawnia do przebywania w poczekalni urzędu oraz przechodzenie korytarzem oraz klatką schodową na I piętro. Kartę należy zwrócić ochronie przy wychodzeniu z urzędu.
 • Budynek GUM, w którym znajduje się siedziba Okręgowego Urzędu Probierczego (OUP) w Warszawie jest budynkiem zabytkowym co oznacza, że wszelkie zmiany architektoniczne i budowlane mogą być wykonane tylko za zgodą uprawnionego Konserwatora Zabytków i nie ma w tej chwili możliwości zamontowania platform, krzeseł, czy innych elementów, które byłyby pomocne dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada dwie windy: towarową i osobową. Do osobowej nie ma bezpośredniego dostępu z poziomu „0”. Jedyną drogą dla osób niepełnosprawnych jest przejazd przez trzy dziedzińce do windy towarowej.
 • Wejście do urzędu oznaczone jest tablicami informacyjnymi
 • Za wejściem do urzędu znajduje się przedsionek, a za nim oddzielony drzwiami hol z szeroką klatką schodową;
 • Na parterze znajdują się pomieszczenia Wydziału Nadzoru OUP, do których można wejść w towarzystwie pracownika urzędu. Klienci obsługiwani są w oddzielnym, przystosowanym do tego celu pomieszczeniu

3. Opis dostępności przedsionka, poczekalni, schodów i wind:

 • Przedsionek na poziomie 0 oraz +1: dostępny.
 • Dojście z klatki schodowej przez ręcznie otwierane drzwi do poczekalni, w której znajdują się stanowiska do obsługi klientów;
 • Schody oznaczone są zgodnie z obowiązującymi normami;
 • Brak możliwości wjazdu wózkiem na wyższe kondygnacje;
 • Istnieje możliwość umówienia spotkania z urzędnikiem wydziału, który znajduje się na niedostępnych kondygnacjach;
 • Winda na wyższe kondygnacje: brak.

 

4. Opis dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne):

 • Platforma: brak;
 • Pochylnia: brak;
 • Zestaw głośnomówiący;
 • Pętla indukcyjna: brak;
 • Toaleta: dostępna na życzenie, w pomieszczeniach urzędu;
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

5. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 • Przed budynkiem GUM przy ul. Elektoralnej występują ogólnodostępne miejsca dla osób niepełnosprawnych w miejskiej strefie płatnego parkowania. Parkingi wewnętrzne GUM przeznaczone są przede wszystkim dla pojazdów służbowych GUM, Okręgowego Urzędu Probierczego, Okręgowego Urzędu Miar w Warszawie oraz pracowników tych urzędów, a także dla różnego rodzaju dostaw, ekip serwisowych oraz klientów dostarczających duże ilości wyrobów. Miejsce postojowe oznaczone (znak pionowy, koperta wymalowana w kolorze niebieskim) jest w całości dostosowane.

6. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym:

 • Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do budynku urzędu.

7. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:

 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

8. Zgłoszenia wyrobów z metali szlachetnych do ekspertyzy:

 • Wyroby z metali szlachetnych można zgłosić do urzędu osobiście lub za pośrednictwem poczty kurierskiej.

9. Inne informacje można uzyskać:

informacje w sprawie kontroli probierczych: +48 22 581 91 79;

informacje w sprawie rejestracji znaków imiennych: +48 22 581 91 82

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 09.11.2020
Data modyfikacji : 07.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Jarosław Tokarczyk Wydział Nadzoru
Osoba modyfikująca informację:
Jarosław Tokarczyk
do góry