Zbędny majątek

Zbędny majątek mienia ruchomego Okręgowego Urzędu Probierczego w Warszawie

Autor : Tomasz Głowacki

Warszawa, dnia 16 listopada 2023 r.

Szanowni Państwo,


Dyrektorzy Okręgowych Urzędów Miar
Dyrektor Okręgowego Urzędu Probierczego w Krakowie


Dotyczy: nieodpłatnego przekazania zbędnego majątku


Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie działając w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2019r. poz.2004), informuje, że posiada do zagospodarowania w drodze nieodpłatnego przekazania innej jednostce budżetowej, składniki majątku ruchomego wymienione w załączniku nr 1.


Wnioski o nieodpłatne przekazanie majątku ruchomego proszę składać do dnia 24 listopada 2023 roku

do godz. 12.00 na adres:


Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie

ul. Elektoralna 2

00-139 Warszawa

Sekretariat

oup.warszawa@poczta.gum.gov.pl

 

Szczegółowych informacji dotyczących składników majątku wymienionych w załączniku nr 1, udziela:

Tomasz Głowacki - kierownik Referatu Administracyjno–Gospodarczego w OUP w Warszawie,

nr telefonu 22-581-91-84.

 

Z poważaniem

Beata Wytrykus

p.o. Dyrektora
Okręgowego Urzędu Probierczego
w Warszawie

Metadane

Data publikacji : 17.11.2023
Data modyfikacji : 17.11.2023
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Głowacki Referat Administracyjno-Gospodarczy
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Zglenicki WZ Bydgoszcz
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Zglenicki
do góry