Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ESP

Autor : Jarosław Tokarczyk

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 656 z późn. zm.) Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie uruchomił elektroniczną skrzynkę podawczą na Platformie Usług Administracji Publicznej (e-PUAP).

Elektroniczna skrzynka podawcza umożliwia złożenie wniosku do urzędu w formie elektronicznej, przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

W celu złożenia wniosku w formie elektronicznej należy wypełnić formularz dostępny na platformie e-PUAP, w ramach usług świadczonych przez urząd.

Po złożeniu wniosku wygenerowane zostanie Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO).

 

Adres strony internetowej Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej : www.epuap.gov.pl

Metadane

Data publikacji : 07.10.2020
Data modyfikacji : 07.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jarosław Tokarczyk Wydział Nadzoru
Osoba udostępniająca informację:
Jarosław Tokarczyk Wydział Nadzoru
Osoba modyfikująca informację:
Jarosław Tokarczyk
do góry