Dostępność strony

O nas - tekst łatwy do czytania (ETR)

Zapraszamy do przeczytania informacji o Okręgowym Urzędzie Probierczym w Warszawie w formacie tekstu "Łatwe do czytania".

 

Piktogram: domek na szarym tle

Gdzie się znajdujemy?

Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie, w skrócie OUP w Warszawie, ma swoją siedzibę w Warszawie przy ulicy Elektoralnej 2.

Piktogram: człowiek toczący koło zębate

Czym się zajmujemy?

W Okręgowym Urzędzie Probierczym w Warszawie znajdują się wydział techniczny, wydział nadzoru oraz laboratorium chemiczne

OUP w Warszawie przeprowadza badania wyrobów z metali szlachetnych, oznacza takie wyroby cechami probierczymi oraz sprawuje nadzór nad wykonywaniem przepisów ustawy prawo probiercze.


Dbamy o to, aby wyroby z metali szlachetnych przeznaczone do sprzedaży w Polsce były wykonywane prawidłowo, a umieszczone na nich oznaczenia  jasne i zrozumiałe dla klientów.

Są to bardzo ważne zadanie, bo od tego zależy:

 • bezpieczeństwo obrotu wyrobami z metali szlachetnych,
 • zgodna z prawem jakość (próba) wyrobów z metali szlachetnych,

Dzięki naszej pracy:

 •  masz wiedzę o zawartości metalu szlachetnego w wyrobie.

Pamiętaj, że chronimy Twój interes jako klienta i przedsiębiorcy na równi z interesem państwa i społeczeństwa poprzez nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy Prawo probiercze oraz współpracę w tym zakresie z administracją rządową i samorządową.

Piktogram: sylwetki trzech ludzi, jeden większy, dwóch mniejszych.

Kto nami kieruje?

Kieruje nami Dyrektor Okręgowego Urzędu Probierczego w Warszawie.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Probierczego jest organem administracji rządowej. Zajmuje się sprawami probiernictwa w Polsce.

Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy Okręgowego Urzędu Probierczego.

Dyrektor kieruje urzędem przy pomocy naczelników i kierowników komórek organizacyjnych.

 

Dziewięć sylwetek ludzkich ułożonych po 3 w trzech rzędach.

 

Administracji probierczej w Polsce składa się z:

 

 • 2 okręgowych urzędów probierczych − w Warszawie i Krakowie,
   
 • 8 wydziałów zamiejscowych − w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku oraz Łodzi (podległych OUP w Warszawie), w Częstochowie, Chorzowie, Poznaniu oraz Wrocławiu (podległych OUP w Krakowie).

 

Piktogram: dwa ludziki podają sobie ręce.

W czym możemy Ci pomóc?

Możemy dla Ciebie wykonać usługę:

 • badania składu chemicznego dostarczonych wyrobów ze stopów metali szlachetnych,
 • oznaczenia wyrobów państwowymi cechami probierczymi - potwierdzić, że wyrób spełnia wymagania dopuszczenia do obrotu handlowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • potwierdzenia występujących oznaczeń - potwierdzić, że deklaracje producentów określonych wyrobów są zgodne z wymaganiami,
 • rejestracji znaku imiennego  zgodne z wymaganiami Prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • ekspertyzy - przeprowadzić badanie składu chemicznego oraz badanie autentyczności występujących na wyrobie oznaczeń i przedstawić jego wynik

 

Piktogram: człowiek z rozłożonymi rękami, na nim skupiona lupa.

Kto może wejść do budynku?

Do budynku mogą wejść pracownicy urzędu, którzy mają elektroniczne karty dostępu.

Jeśli nie jesteś pracownikiem, a chcesz wejść na teren urzędu, to musisz zgłosić się do stanowiska ochrony znajdującego się w budynku urzędu - wejściem z bramy od ulicy Elektoralnej 2.

Otrzymasz przepustkę dla interesantów z którą będziesz mógł wejść na teren OUP w Warszawie mieszczącego się na parterze oraz pierwszym piętrze budynku.

 

Piktogram: zarys mapy Polski, na nią naniesiona lupa.

Jak dojechać?

Do Okręgowego Urzędu Probierczego w Warszawie dojedziesz:

od strony Placu Bankowego

 • I linią metra (przystanek Metro Ratusz Arsenał),
   
 • tramwajem: 4, 13, 15, 18, 20, 23, 26, 35 (przystanek Metro Ratusz Arsenał),
   
 • autobusem: 107, 111, 160, 190, 227, 527 (przystanek Metro Ratusz Arsenał), 222, 520, E‑2 (przystanek Pl. Bankowy);

od strony Alei Jana Pawła II

 • tramwajem: 17, 26 (przystanek Hala Mirowska),
   
 • autobusem: 157, 160, 171, 190 (przystanek Hala Mirowska).

 

Piktogram: człowiek na wózku.

Dostępność architektoniczna:

Budynek Głównego Urzędu Miar, w którym ma siedzibę Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie jest budynkiem zabytkowym i wszelkie zmiany architektoniczne i budowlane mogą być wykonane tylko za zgodą uprawnionego Konserwatora Zabytków.

Wprawdzie nie ma w tej chwili możliwości zamontowania platform, krzeseł, czy innych elementów, które byłyby pomocne dla osób niepełnosprawnych, jednak właściciel budynku - zarówno Główny Urząd Miar, jak i Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie to instytucje otwarte dla osób niepełnosprawnych. O tym, w jaki sposób dostać się do budynku, można przeczytać niżej, w części zatytułowanej "Udogodnienia".

 

Piktogram: z dwóch dłoni wychodzą dwie sylwetki ludzkie

Udogodnienia:

Jeśli masz problemy z chodzeniem i chcesz przyjechać samochodem, przed budynkiem przy ul. Elektoralnej 2 są wyznaczone ogólnodostępne miejsca dla osób niepełnosprawnych w miejskiej strefie płatnego parkowania.

Jedynym sposobem dostania się do budynku jest skorzystanie z windy towarowej, co wiąże się z koniecznością przejazdu przez dwa dziedzińce. Dojedziesz do nich od ulicy Orlej przez bramę techniczną. Pamiętaj, że aby wjechać na teren urzędu musisz wcześniej zgłosić numer rejestracyjny samochodu wraz z danymi kierowcy. W drodze do windy towarowej będzie Ci towarzyszył wyznaczony pracownik urzędu.

Jeżeli jesteś osobą niewidomą lub mającą duże problemy ze wzrokiem – poinformuj o tym pracowników urzędu. Oni pomogą załatwić Twoją sprawę.

Jeśli towarzyszy Ci pies przewodnik, możesz z nim przyjść do urzędu.

Jeśli jesteś osobą niesłyszącą lub słabosłyszącą możesz skorzystać z tłumacza języka migowego. Tłumacz jest usługą bezpłatną. Chęć skorzystania z usługi tłumacza zgłoś co najmniej 3 dni przed wizytą. W celu ustalenia spotkania skontaktuj się z sekretariatem urzędu. 

e-mail: oup.warszawa@poczta.gum.gov.pl

tel.: 22 581 91 43

 

 

 

Piktogram: człowiek otoczony okręgiem

Kontakt z pracownikami Urzędu

Urząd otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 do 15.15.

e-mail: oup.warszawa@poczta.gum.gov.pL
tel.:  22 581 91 43 (centrala), 22 620 02 41

 

Piktogram: człowiek stojący na szczycie półokręgu. Jedną rękę ma uniesioną w górę, drugą trzyma flagę wbitą w podłoże.

Jak załatwić sprawę w Urzędzie?   

Osobiście. Dla Twojego komfortu prosimy, żebyś uprzedził nas o swojej wizycie. Wtedy, znając Twoje potrzeby, będziemy mogli się lepiej przygotować.  

Piktogram: słuchawka telefoniczna

Telefonicznie: 22 581 94 43 (sekretariat), 22 620 33 94

Piktogram: urządzenie fax

Za pomocą faxu: 22 620 33 94

Piktogram: koperta

Elektronicznie: oup.warszawa@poczta.gum.gov.pl

 

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można również składać pod adresem e-mail:

dostepnosc@gum.gov.pl

 

piktogram: przy stoliku siedzą trzy osoby. Dwie na przeciwko siebie, jedna w tle, mniejsza.

Zespół koordynatorów ds. dostępności

1.      Paulina Zakrzewska – Przewodniczący Zespołu – Koordynator do spraw dostępności paulina.zakrzewska@gum.gov.pl

2.      Waldemar Senftleben – Koordynator do spraw dostępności architektonicznej waldemar.senftleben@gum.gov.pl

3.      Marek Pawłowski – Koordynator do spraw dostępności architektonicznej marek.pawlowski@gum.gov.pl

4.      Jarosław Stępień –Koordynator do spraw dostępności architektonicznej jaroslaw.stepien@gum.gov.pl

5.      Adam Żeberkiewicz – Koordynator do spraw dostępności cyfrowej adam.zeberkiewicz@gum.gov.pl

6.      Bożena Żebrowska-Szumigaj – Koordynator do spraw dostępności informacyjno-komunikacyjnej bozena.zebrowska@gum.gov.pl

 

 

Metadane

Data publikacji : 11.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Jarosław Tokarczyk Wydział Nadzoru
do góry