Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie Rejestracja w OUP -

Rejestracja w OUP

Rejestracja w OUP

Autor : Jarosław Tokarczyk

 j.tokarczyk@poczta.gum.gov.pl

 

Podmiot dokonujący zgłoszenia znaku imiennego jest obowiązany do zawiadamiania Dyrektora Okręgowego Urzędu Probierczego o zmianach objętych wpisem do rejestru znaków imiennych w terminie miesiąca od powstania tych zmian. (art.19 ust.4 ustawy z dnia 1 kwietnia 2011 r. "Prawo probiercze")

 

Od dnia 22 września 2012 r. obowiązuje Rozporzadzenie Ministra Finansów z dn. 23 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracji probierczej oraz trybu ich pobierania (Dz. U. z dn. 7 września 2012 r., poz. 998),

Rozporządzenie to wprowadza nowe opłaty za czynności dotyczące rejestru znaków imiennych:

-         w § 9 – za dokonanie wpisu do rejestru znaków imiennych opłatę w wysokości 180,00 zł,

-         w § 10 – za udostępnienie informacji z rejestru znaków imiennych w wysokości 18,00 zł.

Opłaty za ww czynności pobierane są z góry w Wydziale Nadzoru OUP w Warszawie oraz w Wydziałach Zamiejscowych w Gdańsku, Bydgoszczy, Łodzi i Białymstoku Okręgowego Urzędu Probierczego w Warszawie w momencie składania wniosku o wpis do rejestru znaków imiennych lub wniosku o udostępnienie informacji z tego rejestru.

 

UWAGA

WYTWÓRCY MAJĄCY SWOJĄ SIEDZIBĘ W WOJEWÓDZTWACH:

 • ZACHODNIOPOMORSKIM
 • LUBUSKIM
 • WIELKOPOLSKIM
 • DOLNOŚLĄSKIM
 • OPOLSKIM
 • ŚLĄSKIM
 • MAŁOPOLSKIM
 • ŚWIĘTOKRZYSKIM oraz
 • PODKARPACKIM

USTALAJĄ WZORY I REJESTRUJĄ ZNAKI IMIENNE W:

OKRĘGOWYM URZĘDZIE PROBIERCZYM W KRAKOWIE

 

UWAGA : OPŁATY NALEŻY DOKONAĆ PO USTALENIU WZORU ZNAKU IMIENNEGO Z URZĘDEM I WYKONANIU IMIENNIKA.

Opłaty należy dokonywać na konto:

 

Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie

00-139 Warszawa

ul.Elektoralna 2

61 1010 1010 0026 6822 3100 0000

 

W treści przelewu należy podać nazwę podmiotu ubiegającego się o wpis do rejestru, adres siedziby oraz NIP.

Propozycje znaków imiennych składamy dostarczając wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia znaku imiennego do rejestru znaków imiennych:

 1. osobiście w urzędzie, lub
 2. przesyłając pocztą lub kurierem, lub
 3. elektronicznie wykorzystując platformę ePuap.

Formularze przesyłane pocztą elektroniczną nie są już przyjmowane.

Formularz  wypełniają :

 • Wytwórcy nowo wytworzonych na terytorium RP wyrobów z metali szlachetnych, uzgadniający po raz pierwszy wzór znaku imiennego;
 • Wytwórcy wyrobów z metali szlachetnych zmieniający wizerunek znaku imiennego;
 • Wytwórcy wyrobów z metali szlachetnych zmieniający dane objęte wpisem do rejestru znaków imiennych.
 • Podmioty wprowadzające do obrotu wyroby, których masa części wykonanych ze stopu metali szlachetnych jest mniejsza niż:
  • 1 gram dla stopów platyny,
  • 1 gram dla stopów złota,
  • 5 gramów dla stopów srebra.

 

 

Szczególowe pytania należy kierować do:

Wydział Nadzoru

w Okręgowym Urzędzie Probierczym

pan Jarosław Tokarczyk                       

tel. : 22 581 91 82                                

j.tokarczyk@poczta.gum.gov.pl          

 

Metadane

Data publikacji : 25.08.2016
Data modyfikacji : 29.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jarosław Tokarczyk Wydział Nadzoru
Osoba udostępniająca informację:
Jarosław Tokarczyk Wydział Nadzoru
Osoba modyfikująca informację:
Jarosław Tokarczyk
do góry