Przelewy i przesyłki kurierskie

Tryb przesłania wyrobów do zbadania i ocechowania w formie przesyłki kurierskiej lub za pośrednictwem poczty

Dla bezpieczeństwa wyrobów zalecane jest korzystanie z usługi doręczenia przesyłki do rąk własnych odbiorcy tj. PDI

Doboru firmy spedycyjnej, określenia wartości przesyłki, sposobu zapakowania wyrobów,  opłaty z góry za przewóz tam i z powrotem (wraz z kosztami ubezpieczenia) dokonuje klient. W przypadku korzystania z tego trybu zgłoszenia wyrobów opłata probiercza dokonywana jest przelewem – najpóźniej w dniu wysłania wyrobów.

Uprzejmie prosimy o dokładne ustalanie  masy wyrobów  oraz precyzyjne  obliczenie opłaty – z uwzględnieniem zasady, że zgodnie z przepisami należy ją obliczyć każdy rozpoczęty gram partii wyrobów.

W przypadku cechowania laserowego przy obliczaniu opłaty probierczej należy dodatkowo uwzględnić opłatę w wysokości 1,20 zł za każdą sztukę ( § 7 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości opłat za czynności organów  administracji probierczej oraz trybu ich pobierania  (Dz.U. z 2012 r. poz 998)).

Czynności probiercze wszczynane są po wpłynięciu opłaty probierczej na konto Urzędu. Nadwyżki opłat będą przesyłane z powrotem na konto klienta, natomiast niedobór opłaty wstrzyma realizację czynności probierczych do czasu uzupełnienia brakującej opłaty.

Przesyłka otwierana jest komisyjne (przez dwie osoby) w siedzibie urzędu probierczego. Z otwarcia przesyłki sporządzany jest protokół zawierający datę i godzinę jej dostarczenia oraz informacje o liczbie sztuk i masie wyrobów – w przypadku partii nie większej niż 30 sztuk lub o masie wyrobów – w przypadku partii, których liczba przekracza 30 sztuk.

 

Klient jest zobowiązany dołączyć do przesyłanych wyrobów wypełniony formularz z następującymi  informacjami:

 1. imię i nazwisko właściciela firmy oraz jej nazwa,
 2. numer ewidencyjny nadany w urzędzie probierczym,
 3. adres  zwrotny, na który należy odesłać przesyłkę (powinien być zgodny z danymi adresowymi znajdującymi się w ewidencji urzędu probierczego), 
 4. informacja o liczbie sztuk i masie wyrobów,
 5. w przypadku wyrobów, w których przeważa masa elementów niebędących metalami szlachetnymi – informacja o masie metalu szlachetnego, która stanowiła podstawę do obliczenia i uiszczenia opłaty probierczej w formie przelewu,
 6. w przypadku wyrobów zgłaszanych z metkami lub opakowanych – informacja o masie netto wyrobów, która stanowiła podstawę do obliczenia i uiszczenia opłaty probierczej w formie przelewu,
 7. numer telefonu, pod którym można się skontaktować w sprawie badania i cechowania wyrobów w przypadku, kiedy pojawią się problemy,
 8. ewentualne dyspozycje w sprawie miejsca umieszczenia cech  lub sposobu cechowania,
 9. czytelny podpis właściciela firmy.

 Cennik opłat wg: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości opłat za czynności organów i urzędów administracji probierczej oraz trybu ich pobierania (Dz.U. z 2012 r. poz 998)

 

Formularze do pobrania:

 1. Formularz  zgłoszenia do badania i cechowania wyrobów platynowych, złotych i palladowych w formacie PDF
 2. Formularz zgłoszenia do badania i cechowania wyrobów srebrnych w formacie PDF
 3. Formularz zgłoszenia do badania i cechowania wyrobów srebrnych pow. 50g w formacie PDF
 4. Formularz zgłoszenia stopu do ekspertyzy w formacie PDF

Metadane

Data publikacji : 24.03.2017
Data modyfikacji : 15.06.2021
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Jarosław Tokarczyk Wydział Nadzoru
Osoba modyfikująca informację:
Jarosław Tokarczyk
do góry