Przelewy i przesyłki kurierskie

Tryb uiszczania opłaty probierczej w formie przelewu

Zgodnie z §1. 3 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości opłat za czynności organów  administracji probierczej oraz trybu ich pobierania, opłaty za czynności administracji probierczej pobiera się z góry  (Dz.U. z 2012 r. poz 998).

Oznacza to konieczność:

  1. ustalenia przez klienta masy wyrobów,
  2. obliczenia opłaty i dokonania przelewu – najpóźniej  w dniu zgłoszenia

Uprzejmie prosimy o dokładne ustalanie  masy wyrobów  oraz precyzyjne  obliczenie opłaty – z uwzględnieniem zasady, że zgodnie z przepisami należy ją obliczyć za każdy rozpoczęty gram partii wyrobów.

Nadwyżki opłat będą przesyłane z powrotem na konto klienta, natomiast niedobór opłaty wstrzyma realizację czynności probierczych do czasu uzupełnienia brakującej opłaty.

Czynności probiercze będą wszczynane  po wpłynięciu opłaty na konto Urzędu.  

W chwili zgłoszenia klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia wyrobów do badania i cechowania oraz faktu uiszczenia opłaty probierczej w formie przelewu.

 

Opłaty probierczej należy dokonywać na konto:

Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie

00-139 Warszawa

ul.Elektoralna 2

61 1010 1010 0026 6822 3100 0000

W treści przelewu należy podać informację o numerze ewidencyjnym znaku wytwórcy oraz w którym urzędzie zgłoszono wyroby do badania i cechowania (WT OUP w Warszawie, WZ w Białymstoku, WZ w Bydgoszczy, WZ w Gdańsku lub WZ w Łodzi). 

W przypadku uiszczania opłaty za dokonanie wpisu znaku imiennego do rejestru znków imiennych (180,00 zł) w treści przelewu należy wpisać "opłata za wpis znaku imiennego do rejestru".

Jeżeli opłata jest dokonywana przez osobę inną niż właściciel znaku imiennego należy również wpisać w treści przelewu kto jest właścicielem znaku.

 

Cennik opłat wg:  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości opłat za czynności organów  administracji probierczej oraz trybu ich pobierania (Dz.U. z 2012 r. poz 998).

Metadane

Data publikacji : 24.03.2017
Data modyfikacji : 21.06.2021
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
JSK Internet - Serwis techniczny JSK Internet
Osoba modyfikująca informację:
Jarosław Tokarczyk
do góry