Informacja z rejestru znków imiennych

Informacja z rejestru znaków imiennych

Autor : Jacek Motyka

 

 

 

 

Zgodnie z ustawą Prawo probiercze (art. 21 ust. 1 ustawy) rejestr znaków imiennych prowadzony w Okręgowym Urzędzie Probierczym w Warszawie  jest jawny.

 

Dyrektor OUP w Warszawie na pisemny wniosek zainteresowanych podmiotów, udostępnia w formie pisemnej informacje z rejestru znaków imiennych.

 

Udzielenie informacji obejmuje:

- numer ewidencyjny znaku imiennego,

- datę wpisu do rejestru znaków imiennych,

- oznaczenie podmiotu dokonującego zgłoszenia znaku imiennego,

- adres do doręczeń lub adres, pod którym jest wykonywana działalność gospodarcza,

- wizerunek graficzny (fotografia) znaku wpisanego do rejestru.

 

Wniosek o udostępnienie informacji z rejestru znaków imiennych wnioskodawcy oraz wskazanie informacji, które mają być udostępnione.

 

Pisemny wniosek do Dyrektora OUP w Warszawie o udzielenie informacji z rejestru znaków imiennych można złożyć:

- osobiście w urzędzie,

- za pośrednictwem poczty w formie listu poleconego,

- drogą elektroniczną przy pomocy platformy e-PUAP.

 

Za udostępnienie danych z rejestru znaków imiennych pobiera się opłatę w wysokości 18 zł, którą należy wnieść na konto bankowe urzędu.

 

 

Metadane

Data publikacji : 13.07.2022
Data modyfikacji : 13.07.2022
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jacek Motyka Wydział Nadzoru
Osoba udostępniająca informację:
Jarosław Tokarczyk Wydział Nadzoru
Osoba modyfikująca informację:
Jarosław Tokarczyk
do góry