Ankiety

Ankieta oceniająca stronę internetową urzędu

Jak ocenia Pani/Pan szatę graficzną strony?
Jak ocenia Pani/Pan jej zawartość merytoryczną?
Jak Pani/Pan ocenia jej przejrzystość i czytelność
Czy ma Pani/Pan uwagi odnośnie treści merytorycznej strony?
Jakich informacji brakuje Pani/Panu na stronie?
Czy byłaby Pani/ byłby Pan zainteresowany newsletterem, gdyby taki się pojawił?
Jakie treści powinny się znaleźć według Pani/Pana w newsletterze?
Jak często zdaniem Pani/Pana miałby się ukazywać newsletter?
Jak często korzysta Pani/Pan ze stron internetowych urzędu?
do góry