Ankiety

ANKIETA dla klienta urzędu

Jaka sprawa załatwiana była przez Pana/Panią w urzędzie probierczym:
Proszę wybrać najlepszą dla Pani/Pana formę kontaktu z urzędem probierczym:
Czy przed wizytą w Urzędzie zapoznał(a) się Pani/Pan z materiałami informacyjnymi dotyczącymi załatwianej sprawy?:
Czy materiały informacyjne dostępne w urzędzie i na stronie internetowej urzędu są czytelne i pomocne w załatwieniu sprawy?:
Czy jest Pani/Pan zadowolona z jakości usług świadczonych Przez Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie?:
Czy czas oczekiwania na załatwienie sprawy był zadowalający?:
Co według Pani/Pana ma największy wpływ na jakość załatwianych spraw?:
Najczęściej korzystam z usług urzędu:
Jakie rozwiązania Pani/Pana zdaniem mogłyby przyczynić się do usprawnienia pracy Urzędu?:
do góry