Akty prawne

Informacja

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Akty prawne

Autor : Beata Wytrykus
 

Wykaz obowiązujących aktów prawnych

z dziedziny probiernictwa

(według stanu na dzień 30 maja 2016 r.)

 

 

Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. Prawo probiercze (Dz.U. z 2016 r. poz. 863)

 

  1. Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1893) 
  2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości opłat za czynności organów  administracji probierczej oraz trybu ich pobierania (Dz.U. z 2012 r. poz 998)
  3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie określenia obszaru działania i siedzib okręgowych urzędów probierczych (Dz.U. z 2012 poz. 93),
  4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie utworzenia wydziałów zamiejscowych okręgowych urzędów probierczych (Dz.U. z 2012r., poz. 127) 
  5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 maja  2012 r. w sprawie wyrobów z metali szlachetnych (Dz.U. z 2012r., poz. 681)
  6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 maja  2012 r. w sprawie wniosku o utworzenie punktu probierczego oraz zakresu wyposażenia technicznego punktu probierczego (Dz.U. z 2012r., poz. 694)
  7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 stycznia 2012 r.w sprawie wzoru formularza wniosku zgłoszenia znaku imiennego do rejestru znaków imiennych  (Dz.U. z 2012r., poz. 115)
  8. Ogólny schemat procedury kontroli wynikający z zapisów ustawy Prawo probiercze

 

Pełny wykaz aktów prawnych związanych z probiernictwem, tj takich, których szczegółowe przepisy mają zastosowanie przy organizacji
i działalności urzędów probierczych może być udostępniony przez Wydział Nadzoru w Okręgowym Urzędzie Probierczym w Warszawie.

 

Metadane

Data publikacji : 01.02.2017
Data modyfikacji : 10.08.2017
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Wytrykus
Osoba udostępniająca informację:
Jarosław Tokarczyk
Osoba modyfikująca informację:
Jarosław Tokarczyk
do góry