* Słowenia

Słowenia

Autor : Jarosław Tokarczyk

 j.tokarczyk@poczta.gum.gov.pl

 

 

Instytut Norm i Metrologii Republiki Słowenii (SIST)

SI – 1000 LJUBLJANA, Grudnovo nabrežje 17, Tel : +386 12442700 - Fax : +386 12442714

SI – 3000 CELJE, Tkalska ulica 15, Tel : +386 34280750 - Fax : +386 34280760

E-mail : gp.mirs@gov.si                     Web Site : http://www.mirs.gov.si

 

 

 

 

W Republice Słowenii badanie i cechowanie wyrobów ze stopów metali szlachetnych jest obowiązkowe.

Wyroby zwolnione z obowiązku badania i cechowania poniżej progu masy :

Platyna (Pt) Złoto (Au) Srebro (Ag) Pallad (Pd)
1,0 g *) 1,0 g 7,0 g 1,0 g

 

 

 

 

 

 *) Wyroby ze stopów platyny (o masie niższej niż 1,0 g) wyłącznie w przypadkach, gdy ze względów technicznych umieszczenie na nich odpowiednich oznaczeń byłoby niemożliwe lub skutkowało uszkodzeniem wyrobu.

W Republice Słowenii polskie cechy probiercze są uznawane na zasadzie wzajemności i zgodności z słoweńskim systemem prawnym.

Republika Słowenii jest członkiem  Konwencji o kontroli i cechowaniu wyrobów z metali szlachetnych.

Wyroby eksportowane do Republiki Słowenii można cechować cechami konwencyjnymi w polskich urzędach probierczych.

 

Na wyrobach z metali szlachetnych stosuje się trzy rodzaje znaków:

1. Znak Dostawcy.

Dostawcą może być producent (wytwórca) wyrobów z metali szlachetnych, importer wyrobów z metali szlachetnych lub też przedstawiciel wytwórcy wyrobów z metali szlachetnych

2. Znak informujący o próbie wyrobu.

W Repubblice Słowenii obowiązuje 13 prób na wyroby złote, 5 na wyroby srebrne i po 3 na wyroby z platyny i palladu. (Tabela dopuszczalnych prób znajduje się poniżej).

Znak dostawcy oraz znak informujący o próbie wyrobu umieszcza producent (importer, przedstawiciel wytwórcy).

3. Znak zgodności.

Znak zgodności jest umieszczany obok dwóch poprzednich znaków i potwierdza zgodność wyrobu z metalu szlachetnego z wymaganiami technicznymi, jakim powinien ten wyrób odpowiadać. (Jego znaczenie jest więc szersze, niż tylko potwierdzenie deklarowanej próby wyrobu).

Znak zgodności jest umieszczany przez laboratoria państwowe (w Ljubljanie i w Celje) podległe Instytutowi Norm i Metrologii Republiki Słowenii - SIST oraz osoby prawne powołane przez ministra właściwego w sprawie wyrobów z metali szlachetnych na podstawie art. 16 słoweńskiej ustawy o wyrobach z metali szlachetnych.

Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dopuszczone do obrotu bez konieczności ponownego badania i cechowania są wyroby oznaczone państwowym znakiem zgodności.

TABELA OBOWIĄZUJĄCYCH PRÓB DLA WYROBÓW Z METALI SZLACHETNYCH:

                                                                                                                

próby

dla wyrobów

z platyny

(Pt)

próby

dla wyrobów

ze złota

(Au)

próby

dla wyrobów 

ze srebra

(Ag)

próby

dla wyrobów

z palladu

(Pd)

999 ‰ 999 ‰ 999 ‰ 999 ‰
950 ‰ 990 ‰ 925 ‰ 950 ‰
900 ‰ 986 ‰ 900 ‰ 500 ‰
850 ‰ 916 ‰ 835 ‰  
  900 ‰ 800 ‰  
  840 ‰    
  800 ‰    
  750 ‰    
  585 ‰    
  500 ‰    
  417 ‰    
  375 ‰    
  333 ‰    

  

 

Metadane

Data publikacji : 12.10.2017
Data modyfikacji : 15.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jarosław Tokarczyk Wydział Nadzoru
Osoba udostępniająca informację:
Jarosław Tokarczyk Wydział Nadzoru
Osoba modyfikująca informację:
Jarosław Tokarczyk
do góry