* Litwa (UE, CCM)

Litwa

Autor : Jarosław Tokarczyk

 j.tokarczyk@poczta.gum.gov.pl

 

 e-mail: info@lpr.lt                https://lpr.lrv.lt

LT-66164 Druskininkai, Adresas: M.K.Čiurlionio 65, Tel. 8 313 55293, e-mail: info@lpr.lt

LT-09124 Vilnius, Adresas: Žirmūnų g. 70, Tel. 8 5 2700000, e-mail: vilnius@lpr.lt

LT-44307 Kaunas, Adresas: S. Daukanto g.4, Tel. 8 37 320845, e-mail: kaunas@lpr.lt

LT-91249 Klaipėda, Adresas: Tomo g. 20, Tel. 8 650 43046, e-mail: klaipeda@lpr.lt

 

Wszystkie wyroby z metali szlachetnych produkowane i sprzedawane w Republice Litewskiej, a także sprowadzane z zagranicy w celu dalszej odsprzedaży muszą odpowiadać czystości i próbie zgodnej z litewskimi przepisami regulującymi produkcję i obrót takimi wyrobami. Wszystkie wyroby z metali szlachetnych przed dopuszceniem do obrotu na terenie Republiki Litewskiej muszą przejść badania w celu określenia ich czystości i próby oraz zostać oznaczone w sposób jednoznacznie informujący o ich rodzaju, próbie oraz znak pozwalający na identyfikację podmiotu wykonującego badania. Dodatkowo, litewskie urzędy probiercze wykonujący badanie i cechowanie wyrobu możgą, na życzenie podmiotu wprowadzającego wyroby do obrotu oznaczyć go tzw. "szyfrem rocznym" informującym o roku wykonaia badania i ocechowania wyrobu.

PRZYKŁAD PRAWIDŁOWEGO OZNACZENIA WYROBU ZE ZŁOTA CECHĄ LITEWSKĄ (przykładowo dla Au 585 ‰)

znak imienny

wytwórcy

szyfr roczny

(opcjonalnie)

litewska cecha probiercza

 

Dopuszcza się do obrotu na terenie Republiki Litewskiej bez konieczności powtórnego badania i oznaczania przez Litewski Urząd Probierczy i posiadania wysanego przez ten urząd certyfikatu jakości wyroby z metali i kamieni szlachetnych w następujących przypadkach:

1. wyroby z metali i kamieni szlachetnych importowane z innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Turcji, gdzie są dopuszczone do obrotu na podstawie badań wykonanych przez uprawniony organ nadzoru w celu stwierdzenia ich czystości i próby, a oznaczenie produktu cechą probierczą w kraju producenta jest obligatoryjne.

2. wyroby z metali i kamieni szlachetnych oznaczonych wspólną cechą kontroli (CCM) przez kraj bęcy stroną Konwencji o Kontroli i Cechowaniu Wyrobów z Metali Szlachetnych.

PRZYKŁAD PRAWIDŁOWEGO OZNACZENIA WYROBU ZE ZŁOTA WSPÓLNĄ CECHĄ KONTROLI (przykładowo dla Au 585 ‰)

wspólna cecha kontroli

cecha identyfikująca kraj wykonujący badanie (Litwa)

znak   imienny

          znak               informujący o próbie wyrobu

 

Litewska cecha probiercza umieszczana na wyrobach przeznaczonych na rynek krajowy oraz na eksport do krajów dopuszczających do wprowadzania na swój rynek wyrobów nią oznaczoną ma kształt łopatki o różnym zakończeniu, w zależności od rodzaju metalu szlacetnego, na której umieszczone są następujące elementy:

1. liczba trzycyfrowa informująca o próbie wyrobu (w ‰),

2. wizerunek Pogoni (lit. Vytis) w lewej części cechy,

3. stylizowaną literę informującą o siedzibie urzędu, w którym wykonano badanie i cechowanie (w powyższym przykładzie D - Druskienniki).

 

       LITERY IDENTYFIKUJĄCE URZĘDY:

D - Druskienniki (Centralne Laboratorium)

V - Wilno (Oddział)

K - Kowno (Oddział)

L - Kłajpeda (Oddział)

S - Szawle (Filia)

 

     LITEWSKIE CECHY PROBIERCZE

Platyna (Pt) Złoto (Au) Pallad (Pd) Srebro (Ag)

999 ‰

999 ‰

999 ‰

999 ‰

950 ‰

916 ‰

950 ‰

925 ‰

900 ‰

750 ‰

850 ‰

830 ‰

850 ‰

585 ‰

500 ‰

800 ‰

 

375 ‰

   

 

 SZYFRY LAT PRZEWIDZIANE NA LATA 1994 - 2060 :

Rok

Szyfr

Rok

Szyfr

Rok

Szyfr

1994

4A

2006

6B

2018

8C

1995

5A

2007

7B

2019

9C

1996

6A

2008

8B

2020

0C

1997

7A

2009

9B

   

1998

8A

2010

0B

   

1999

9A

2011

1C

   

2000

0A

2012

2C

   

2001

1B

2013

3C

   

2002

2B

2014

4C

   

2003

3B

2015

5C

   

2004

4B

2016

6C

   

2005

5B

2017

7C

   

 

Metadane

Data publikacji : 06.11.2017
Data modyfikacji : 21.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jarosław Tokarczyk Wydział Nadzoru
Osoba udostępniająca informację:
Jarosław Tokarczyk Wydział Nadzoru
Osoba modyfikująca informację:
Jarosław Tokarczyk
do góry