Estonia

Estonia

Autor : Jarosław Tokarczyk

 j.tokarczyk@poczta.gum.gov.pl

 

 

 

 W Estonii funkcjonują dwa rodzaje oznaczeń umieszczanych na wyrobach z metali szlachetnych:

  1. Oznaczenia obowiązkowe - bez których wyroby nie są dopuszczane do obrotu, to:
    • znak imienny (producenta, przedstawiciela producenta, importera),
    • oznaczenie próby (trzycyfrowa liczba informująca ile części czystego metalu szlachetnego znajduje się w 1000 częściach stopu).
  2. Oznaczenia nieobowiązkowe - ich umieszczanie jest dobrowolne, to:
    • Znak kontroli,
    • znak roczny.

 Znak imienny, znak roczny oraz oznaczenie próby umieszcza na wyrobie producent.

 Znak kontrolny umieszcza na wyrobie upoważniony przez państwo podmiot METROSERT S.A.

 

ZNAK IMIENNY:

przykładowy znak imienny:  

           

dopuszcza się stosowanie znaku imiennego zespolonego z oznaczeniem próby - w takim przypadku obrysem znaku zespolonego jest obrys stosowany dla oznaczenia metalu szlachetnego.

     - w tym wypadku znak imienny EP został połączony z oznaczeniem srebra próby 925 ‰.

oraz znaku imiennego łączonego ze znakiem rocznym.

    - w tym przypadku znak roczny dla roku 1993 został połączony ze znakiem imiennym EP.

 

 

 OZNACZENIA PRÓBY:

Złoto Srebro Platyna Pallad

999 ‰

999 ‰

999 ‰

999 ‰

916 ‰

925 ‰

950 ‰

950 ‰

750 ‰

830 ‰

850 ‰

500 ‰

585 ‰

800 ‰

   

500 ‰

 

375 ‰

 

 

 

 

 

ZNAK KONTROLNY    (ESTOŃSKA CECHA KONTROLI):

Estońska Cecha Kontroli przedstawia lwa kroczącego w lewo, umieszczonego w owalnym, wytłoczonym tle:

                       

Dopuszcza się stosowanie Estońskiej Cechy Kontroli zespolonej z oznaczeniem próby. W takim przypadku kształt obrysu cechy jest podstawowym kształtem obrysu przewidzianego dla metalu szlachetnego:

 

metal szlachetny Złoto (Au) Srebro (Ag) Platyna (Pt) Pallad (Pd)
próba 999 ‰ 999 ‰ 999 ‰ 999 ‰
oznaczenie próby
cecha zespolona
cecha niezespolona

Do umieszczania Estońskiej Cechy Kontroli na wyrobach z metali szachetnych upoważnione jest jedynie METROSERT S.A.

 

ZNAK ROCZNY:

Znaki roczne ustalane są Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Komunikacji Estonii. Ostatnie takie rozporządzenie zostało wydane 22.03.2004 r. i obejmowało znaki roczne na lata 1993 - 2016. Obecnie nie jest znany żaden akt prawny dotyczący znaków rocznych na lata późniejsze.

                               wizerunki znaków rocznych na lata 1993 - 2016.

  

 

 

Metadane

Data publikacji : 13.12.2017
Data modyfikacji : 14.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jarosław Tokarczyk Wydział Nadzoru
Osoba udostępniająca informację:
Jarosław Tokarczyk Wydział Nadzoru
Osoba modyfikująca informację:
Jarosław Tokarczyk
do góry