Akty prawne

Akty prawne

Autor : Jarosław Tokarczyk
j.tokarczyk@poczta.gum.gov.pl

 

 

Wykaz obowiązujących aktów prawnych

z dziedziny probiernictwa

(według stanu na dzień 22 stycznia 2019 r.)

 

 

Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. Prawo probiercze (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 129)

(Act of Parliament of 1rd of April 2011, Law on Hallmarking (Journal of Laws No. 92, item 529)

 

  1. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Prawo przedsiębiorców  (tekst jedn. : Dz. U. z 2019 r. poz. 1292)
  2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości opłat za czynności organów  administracji probierczej oraz trybu ich pobierania (Dz.U. z 2012 r. poz 998)
  3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie określenia obszaru działania i siedzib okręgowych urzędów probierczych (Dz.U. z 2012 poz. 93),
  4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie utworzenia wydziałów zamiejscowych okręgowych urzędów probierczych (Dz.U. z 2012r., poz. 127) 
  5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 maja  2012 r. w sprawie wyrobów z metali szlachetnych (Dz.U. z 2012r., poz. 681)
  6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 maja  2012 r. w sprawie wniosku o utworzenie punktu probierczego oraz zakresu wyposażenia technicznego punktu probierczego (Dz.U. z 2012r., poz. 694)
  7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o utworzenie punktu probierczego oraz zakresu wyposażenia technicznego punktu probierczego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1199)
  8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza wniosku zgłoszenia znaku imiennego do rejestru znaków imiennych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1198)
  9. Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru formularza wniosku zgłoszenia znaku imiennego do rejestru znaków imiennych (Dz. U. z 2019 r., poz. 800)
  10. Ogólny schemat procedury kontroli wynikający z zapisów ustawy Prawo probiercze

 

Pełny wykaz aktów prawnych związanych z probiernictwem, tj takich, których szczegółowe przepisy mają zastosowanie przy organizacji i działalności urzędów probierczych może być udostępniony przez Wydział Nadzoru w Okręgowym Urzędzie Probierczym w Warszawie.

 

Metadane

Data publikacji : 01.02.2017
Data modyfikacji : 18.07.2019
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jarosław Tokarczyk Wydział Nadzoru
Osoba udostępniająca informację:
Jarosław Tokarczyk Wydział Nadzoru
Osoba modyfikująca informację:
Jarosław Tokarczyk
do góry